+
Termékcsoportok
Menü
TOP termékek
Megtekintett termékek
  • Még nem tekintett meg terméket.
Navigáció
Hírek
Napi termékajánló
Létra vasalat nyers kivitelben - 250 mm
Létra vasalat nyers kivitelben - 250 mm

2 035 Ft (1 602 Ft + ÁFA)

Gyártók
Termékajánló
Elektronikus fizetés

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

1.  Általános tudnivalók

 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Clean Express Kft. (székhely: 1201 Budapest,  Helsinki út 80.  cégjegyzékszám: 01-09-896901 , nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a  Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Clean Express Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.vasalatgyartas.hu weboldal (a  továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, hírlevél feliratkozók, illetve adatkapcsolati űrlapot kitöltöttek (a továbbiakban együttesen Felhasználó ) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén,  minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

A Weboldal böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, szolgáltatásának igénybevételével, a felhasználói fiók létrehozásával és az ÁSZF elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

 

A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba Szolgáltatóval, önként regisztrálnak, és önként veszik igénybe Weboldal szolgáltatását.

 

2. Adatkezelő  adatai:

Név: Clean Express Kft.

Székhely és levelezési cím: 1201 Budapest, Helsinki út 80.

Email cím: vasalat@cleanexpress.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-896901

Adószám: 14280999-2-43

 

3. A kezelt személyes adatok köre:

 

3.1 Milyen célból, milyen személyes adatokat, meddig kezelünk?

 

Szolgáltató a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez és a szolgáltatási díjak számlázásához kapcsolódóan, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelheti az alábbi adatokat: név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, lakóhely, irányítószám, telefonszám, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, számlázási cím, előfizetési státusz) továbbá a felhasználó által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok.

 

Mivel a vásárlás visszatérő lehet, így az adatokat addig kezeljük, míg Ön nem nyilatkozik, hogy töröltetni szeretné a rendszerünkből. Ebben az esetben az adatokat azonnal töröljük.

 

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltató részére díjat fizet, a bizonylaton szereplő adatokat a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

 

3.2. Technikai adatok

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

 

3.3. Cookie/Süti

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy  karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen

más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető

webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Felhasználó részére külső  szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Felhasználó a Google  hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Felhasználó számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a  Szolgáltatótól.

 

Alkalmazott cookie-k:

* Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és  biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

 

*Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói  élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig  kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

 

*Biztonsági cookie: külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai  adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről  az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Felhasználó részére.

 

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

 

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az  ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra  vonatkozóan, hogy a böngészőben

*hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

*hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

*hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

*hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

3.4. Gyermekek személyes adatai

 

A Szolgáltatónak nem áll szándékában 14 éven aluli gyerekektől vagy 16 év alatti fiatalkorúaktól személyes adatot kérni. Amennyiben 14 év alatti gyermek és 16 év alatti fiatalkorú szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el a Szolgáltatónak, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen dokumentum 6. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat a Szolgáltatóhoz. Ebben az esetben a Szolgáltató a gyermek, illetve a fiatalkorú adatait azonnal töröli a nyilvántartásból.

 

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

4.1. Az adatkezelésre a www.vasalatgyartas.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE(GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása alapján jogosultak vagyunk az Ön által megadott személyes adatokat kezelni. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

4.2.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

 

5. ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

 

5.1.

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

 

5.2.

Bizonyos esetekben szükségessé válhat a Szolgáltató számára adatfeldolgozók igénybevétele, ami azt jelenti, hogy a feljebb említett esetekben a rögzített személyes adatokat átadjuk az adott szolgáltatással érintett

adatfeldolgozónak  (lásd felsorolás lentebb).

 

5.3.

A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli.  A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

 

5.4.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban szereplő Adatkezelőn kívüli harmadik félnek adunk ki - Külső szolgáltatónak. Ez esetünkben csak szállítócéget jelenthet, akik a megrendelt terméket a Felhasználó saját kérésére postai úton kérik eljuttatni. Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

 

 

6. FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

6.1.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

 

6.2.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett

intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

6.3.

A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Clean Express Kft. 1201 Budapest, Helsinki út 80. címre küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben

Ügyfélszolgálat: vasalat@cleanexpress.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 6.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

 

6.4.

A Felhasználó bármikor jogosult a rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A legtöbb adat a Weboldalon belül Felhasználó által is módosítható. A törlés vagy helyesbítés kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató elvégzi a kért változtatást. A törlés esetben adatai nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

6.5.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést Szolgáltató Felhasználó tájékoztatása mellett végrehajtja.

 

6.6.

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi  Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu) fordulhat.

 

6.7.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

7.2.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

7.3.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Módosítás esetén rendszerüzenet küldésére jogosultak (de nem kötelesek).

 

7.4.

Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

2018. május 22.

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.